МЕНЮ
Кошница

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

1На основание чл. 112, ал. 1 от ЗЗП „ДОМИНАНТ 14“ ЕООД си запазва правото да извърши ремонт или замяна на стоките по своя собствена преценка, ако избраният от клиента начин за обезщетение е невъзможен или непропорционален в сравнение с другия.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката.

В обратно изпратената пратка трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (касов бон, фактура). Задължително условие е върнатите продукти да са в изряден търговски вид, без да са използвани или преминали някаква обработка (пране, гладене и др.)

Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват.

Закупен артикул, който е изпълнен по индивидуални изисквания (по поръчка), не подлежи на замяна или връщане.


Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат.

След получаване на върната стока и прегледа и (информация за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановяват на Клиента – по сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни.

Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета ( напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако не е в добър търговски вид, ако е преминала някаква обработка или е с премахнат етикет ) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

Ако по някаква причина Клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на нов са за сметка на Клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. Доставчикът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от Клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на някой от телефоните обявени в сайта.

Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил Клиента. При установяване на такава грешка, Kлиентът връща продукта за сметка на Доставчика и му се изпраща верния.

На рекламация не подлежи стока, за която Клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.

Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

Рекламация за липсващи части от продукт се констатират само пред куриер на ЕКОНТ – съставя се протокол на липсващите части и се изпраща на фирмата ДОМИНАНТ 14 ЕООД от доставчика. Притенций за липсващи части НЕ се приемат, ако бъдат установени извън офис на ЕКОНТ или след доставка от куриер. Клиентът има задължение да се възползва от преглед и тест и след това да се подпише и приеме пратка. След приемане на пратка – той се съгласява, че пратката му е пристигнала работеща и без липсващи части.

При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, Kлиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на Клиента.

Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.


ОБСЛУЖВАНЕ НА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.

Попълване на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ в раздел РЕКЛАМАЦИЯ. След получаване на формуляра Доставчика връща отговор на Клиента на валиден e-mail адрес или по телефон. Доставчика си запазва правото да не приеме констатацията на Клиента ако прецени, че основанието му за връщане/рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на Клиента.

В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация доставчика уведомява Клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата. Важно е пратките да бъдат добре опаковани.

За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация.

Срокът, за който Доставчика трябва да излезе със становище пред Клиента в законоустановения срок – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.

След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, Доставчика уведомява Клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

1. Изпраща на Клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
2. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност
3. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт доставчика възстановява стойността на Клиента в законоустановения ред.

При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол Доставчика уведомява Клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от Клиента e-mail адрес. Клиентът уведомява доставчика по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на Клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяването, Клиента не потърси стоката си ДОМИНАНТ 14 ЕООД запазва правото си да се разпорежда със стоката, както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.